Tokyo Tower in Spring 2012

8 เมษายน 2012 แวะไปทักทายโตเกียวทาวเวอร์ หอคอยสีแดงอันทรงพลังยามย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ สัญลักษณ์อันเลื่องชื่อของญี่ปุ่น และในใจของผมตลอดกาล 🙂

วันวานดอกบ๊วยบาน ที่สวน Inokashira

20 มีนาคม 2012 มาเดินเล่นดูดอกบ๊วยที่สวน Inokashira สวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ไพศาลในกรุงโตเกียว ก่อนที่ดอกซากุระจะบานสพรั่งตามมาในไม่ช้า

ผมว่าผมเริ่มจะแยกออกระหว่างดอกบ๊วย กับ ดอกซากุระ แล้วนะ 😀