วันวานดอกบ๊วยบาน ที่สวน Inokashira

20 มีนาคม 2012 มาเดินเล่นดูดอกบ๊วยที่สวน Inokashira สวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ไพศาลในกรุงโตเกียว ก่อนที่ดอกซากุระจะบานสพรั่งตามมาในไม่ช้า

ผมว่าผมเริ่มจะแยกออกระหว่างดอกบ๊วย กับ ดอกซากุระ แล้วนะ 😀

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s