วันวานดอกบ๊วยบาน ที่สวน Inokashira

20 มีนาคม 2012 มาเดินเล่นดูดอกบ๊วยที่สวน Inokashira สวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ไพศาลในกรุงโตเกียว ก่อนที่ดอกซากุระจะบานสพรั่งตามมาในไม่ช้า

ผมว่าผมเริ่มจะแยกออกระหว่างดอกบ๊วย กับ ดอกซากุระ แล้วนะ 😀