Tag: park

Yellow Yoyogi

23 November 2010 November in Tokyo I consider the best weather and also the best view. Ginkgo Leafs start to change their color from green to be dazzling yellow or even red from the maple. In Yoyogi park, you can see a lot of happiness here 😀 I […]

Sakura Full Bloom in Kinuta Park

10 เมษายน 2012 เจ็ดโมงเช้าก่อนเข้าออฟฟิสทำงาน เดินเลยไปถึงสวน Kinuta ใกล้ๆ ที่มีซากุระต้นใหญ่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง เดินเล่นถ่ายรูป นั่งจิบชาร้อนๆในสวนตอนเช้า อากาศแจ่มใส สูดหายใจจนเต็มปอด ช่างมีความสุขเสียจริง 😀

Sakura & Hanami at Shinjuku Park

7 เมษายน 2012 เพื่อนชวนไปฮานามิ กินซูชิ ชมซากุระ ที่สวนสาธารณะชินจูกุ สวนใหญ่สุดลูกหูลูกตา ท่ามกลางเมืองที่มีแต่ความวุ่นวาย ความสงบอยู่ไม่ไกลเรานี้เอง 🙂 อยากฮานามิต่อตอนปีหน้าจัง … 😀

วันวานดอกบ๊วยบาน ที่สวน Inokashira

20 มีนาคม 2012 มาเดินเล่นดูดอกบ๊วยที่สวน Inokashira สวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ไพศาลในกรุงโตเกียว ก่อนที่ดอกซากุระจะบานสพรั่งตามมาในไม่ช้า ผมว่าผมเริ่มจะแยกออกระหว่างดอกบ๊วย กับ ดอกซากุระ แล้วนะ 😀