Sakura & Hanami at Shinjuku Park

7 เมษายน 2012

เพื่อนชวนไปฮานามิ กินซูชิ ชมซากุระ ที่สวนสาธารณะชินจูกุ สวนใหญ่สุดลูกหูลูกตา ท่ามกลางเมืองที่มีแต่ความวุ่นวาย

ความสงบอยู่ไม่ไกลเรานี้เอง 🙂

อยากฮานามิต่อตอนปีหน้าจัง … 😀

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s