Tag: Tokyo

Yellow Yoyogi

23 November 2010 November in Tokyo I consider the best weather and also the best view. Ginkgo Leafs start to change their color from green to be dazzling yellow or even red from the maple. In Yoyogi park, you can see a lot of happiness here 😀 I […]

One Piece Eternal Log

จบนิทรรศการกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับ One Piece Exhibition ที่ Mori Arts Center ใน Roppongi งานนี้จัดกันมายาวนานเลยทีเดียว เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2012 ที่ผ่านมา จนมาจบเอาวันที่ 17 มิถุนายน 2012 จุใจแฟนๆอนิเมะเรื่องที่โด่งดังที่สุดเรื่องนึงอย่าง One Piece เป็นยิ่งนัก ซึ่งผมเองก็ได้ไปชมงานนี้เอาวันสุดท้าย (ดีใจน้ำตาไหลพราก T T) ภายในงานไม่อณุญาตให้ถ่ายภาพ แต่ก็มีเจ้าหนังสือ Eternal Log เล่มนี้ วางขายในราคา 3,500 เยน ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับบรรยากาศภายในงานทั้งหมด คอนเซปต์การออกแบบงาน เรื่องราวต่างๆของ One Piece รวมไปถึง Art Work ที่มีมาจัดแสดงในงาน ตีพิมพ์กันลงในเล่มนี้ด้วย ก็เลยนำมาให้แฟนๆที่ไม่ได้เข้าชม […]