Tag: temple

Matsushima with my day off

27 September 2012 It was the day to start a big long trip in Japan. It was 1 day after I finished my job in Japan and took Shinkansen directly to Sendai … 🙂 On the first day, it was the short route to Matsushima-Kaigan to visit the […]

Sensoji Jinja : Asakusa Kannon Temple as the most Tokyo visiting place

6 พฤศจิกายน 2010 วัด Sensoji หรือที่ใครๆก็เรียกกันติดปากว่า วัด Asakusa ในเขต Taito ของกรุง Tokyo วัดขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยผู้คนในทุกวี่ทุกวันที่เข้ามาไหว้เคารพสักการะและขอพร รวมไปถึงจับจ่ายซื้อของฝากและของกินกันอย่างคึกคัก ใครมาถึงโตเกียวแล้ว ไม่ได้ไปวัดอาซาคุสะกันสักครั้งบ้างล่ะนี่ 🙂