Tag: tokyo tower

Tokyo Tower in Spring 2012

8 เมษายน 2012 แวะไปทักทายโตเกียวทาวเวอร์ หอคอยสีแดงอันทรงพลังยามย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ สัญลักษณ์อันเลื่องชื่อของญี่ปุ่น และในใจของผมตลอดกาล 🙂

Kizuna on Tokyo Tower

เดือนกุมภาพันธ์ 2012 ที่ได้มาญี่ปุ่นเป็นครั้งที่สามในชีวิต เกือบหนึ่งปีก่อนหน้า มีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนึงในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น แต่มันก็ได้ก่อเกิดคำว่า “สายสัมพันธ์ 絆 (Kizuna)” ขึ้น และคำนี้เอง ก็ได้เป็นคันจิประจำปี 2011 ของญี่ปุ่น และถูกประดับไว้บน Tokyo Tower หอคอยสีแดงที่ทรงพลังตลอดกาลของผม