Tokyo Skytree in Blue (粋)

คราวนี้มาถึงสีฟ้าของ Tokyo Skytree กันบ้าง หลังจากที่ได้ชมสีม่วงไปกันแล้ว สีฟ้า (粋 iki -> chic) นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากที่เจ้าหอคอยส่งสัญญาณสูงเสียดฟ้านี้ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้กับ Sumida River แม่น้ำสายหลักสายหนึ่งในกรุงโตเกียว และสีฟ้านี้เอง ก็ยังหมายถึงความเก๋ไก๋ทันสมัยได้อีกด้วย สีฟ้า กับสีม่วง จะเปิดสลับวันเว้นวันกัน โดยที่ความแตกต่างคือ สีม่วงจะเป็นประกายรอบนอก Tokyo Skytree และจะเห็นเป็นสีม่วงชัดเพียงด้านเดียว ส่วนสีฟ้า จะเป็นแสงประกายมาจากแกนกลางของ Tokyo… Read more “Tokyo Skytree in Blue (粋)”

Tokyo Skytree in Purple (紫)

Tokyo Skytree เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2012 ที่ผ่านมา ไฟที่เปิดเป็นสีหลักตั้งแต่ประมาณ 1 – 5 ทุ่มของทุกวันจะเป็นสีขาว และมีสีที่มาเติมสองสี นั่นคือ สีม่วง (紫 miyabi -> elegance) กับ สีฟ้า (粋 iki -> chic) โดยจะเปิดสลับวันเว้นวัน โดยสีม่วงนี้มีที่มาจากยุค… Read more “Tokyo Skytree in Purple (紫)”