Info

journeys & musics never ended …

Posts tagged spring

8 เมษายน 2012

แวะไปทักทายโตเกียวทาวเวอร์ หอคอยสีแดงอันทรงพลังยามย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ
สัญลักษณ์อันเลื่องชื่อของญี่ปุ่น และในใจของผมตลอดกาล :)

20 มีนาคม 2012 มาเดินเล่นดูดอกบ๊วยที่สวน Inokashira สวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ไพศาลในกรุงโตเกียว ก่อนที่ดอกซากุระจะบานสพรั่งตามมาในไม่ช้า

ผมว่าผมเริ่มจะแยกออกระหว่างดอกบ๊วย กับ ดอกซากุระ แล้วนะ :D

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,263 other followers